دوره جدید کتابخوانی ۶ (با رویکرد درک، نقد و تحلیل)

دوره جدید کتابخوانی ۶ (با رویکرد درک، نقد و تحلیل)

کتاب «بهترین داستان‌های کوتاه چخوف»

دوره دوم نوشتن خلاق با هدایت دکتر ناصر رضایی پور در مؤسسه یادپی

دوره دوم نوشتن خلاق با هدایت دکتر ناصر رضایی پور در مؤسسه یادپی

در این دوره اصول درست‌خواندن، درست‌نوشتن، اصول جمله‌سازی و جمله‌بندی و قواعد سجاوندی را با هدایت دکتر ناصر رضایی‌پور خواهیم آموخت.

کتاب زیارت به‌سلامت!

کتاب زیارت به‌سلامت!

کتاب زیارت به‌سلامت! به زودی چاپ خواهد شد.