کتاب حفظ صحة

  • 26 فروردین 1401
  • (1272 مشاهده)

تصحیح کتاب حفظ صحة توسط دکتر ناصر رضایی‌پور

تالیف: دکتر میرزا‌علی‌خان ناصرالحکما

تصحیح: دکتر ناصر رضایی پور، دکتر محسن عابدی

تعداد صفحات:214

اندازه :وزیری

 

این کتاب اثر میرزا‌علی‌خان ناصرالحکما از پزشکان دوران قاجار است. ساختار کتاب بر پایه شیوه متدوال طبیبان سنتی در قالب سته ضروریه طراحی‌کرده‌است، وی در این کتاب بر خلاف اسلاف و معاصرین خود روش آسان‌نویسی را برگزیده و برای آگاهی مردم زمان خود یادداشت‌های سودمندی نیز از اصطلاحات و اوزان و مقادیر اروپائیان درج نموده است.

 

نظرات شما