شناسایی روش‌های درمانی مناسب کووید-۱۹ برگرفته از طب ایرانی: مقاله مروری

  • 13 بهمن 1401
  • (558 مشاهده)

Identifying Appropriate Therapeutic Methods in Covid-19 Originated from Persian Medicine: A Review Article

نویسندگان: Maryam Monfared, Mahdieh Eftekhari, Samin Amini, MohammadHasan Amini
منبع: مجله Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology (Embase)
سال انتشار : ,2021

چکیده مقاله

روش انجام:

در طب رایج، پایگاه‌های معتبر با جستجوی کلمات کلیدی "SARS-Cov-2" و "COVID-19" جستجو گردید. در طب ایرانی، کتب معتبری مانند «قانون طب» ابن‌سینا، اکسیر اعظم و ذخیره خوارزمشاهی جست‌وجوشد. بیماران براساس علایم ارزیابی و براساس طب ایرانی دسته‌بندی‌شدند. فیزیوپاتولوژی و مدیریت بیماری شامل پیشگیری و درمان مورد مطالعه قرارگرفت.

خلاصه نتایج:

به‌نظر‌می‌رسد که مکانیسم اصلی بیماری، مزاج گرم و خشک است که اندام‌های مختلف را تحت‌تأثیر قرارمی‌دهد و عوارض جانبی مختلفی ایجادمی‌کند که بیشتر از مزاج گرم و خشک، اما کمتر از وجود ویروس است. یافته‌های طب ایرانی موردتأیید طب نوین است.

نتیجه‌گیری:

براساس علائم، معادل کووید 19 از دیدگاه طب سنتی مورد بررسی قرارگرفت. سپس فیزیوپاتولوژی و مدیریت این بیماری در پنج سطح شامل یک مرحله پیشگیری و چهار مرحله درمان ارائه‌شد و درنهایت توصیه‌های درمانی طب سنتی ایران با نتایج تحقیقات جدید مورد تأیید قرارگرفت.

دریافت مقاله

لینک مقاله

 

نظرات شما
مطالب مرتبط