طب سوزنی یا بادکش به همراه مراقبت استاندارد در مقایسه با مراقبت استاندارد در بیماران مبتلا به کووید-19 متوسط تا شدید: کارآزمایی تصادفی شده و کنترل شده توسط ارزیاب کور

  • 01 دی 1401
  • (742 مشاهده)

Acupuncture or cupping plus standard care versus standard care in moderate to severe COVID-19 patients: An assessor-blinded, randomized, controlled trial

نویسندگان:Reihane Alipour, Saeidreza Jamalimoghadamsiahkali, Mehrdad Karimi, Asma Asadi, Haleh Ghaem, MohammadSadegh Adel-Mehraban, AmirHooman Kazemi
منبع: مجله Integrative Medicine Research (ISI, Scopus, PubMed, Embase, DOAJ- IF: 4.473)
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

مطالعه کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده با ارزیاب کور در 3 گروه طراحی‌شد. 139 بیمار کووید-19 بستری در بیمارستان به‌طور‌تصادفی در سه گروه (1) طب سوزنی (ACUG)؛ (2) بادکش (CUPG) و (3) کنترل (CTRG) قرار‌گرفتند. همه شرکت‌کنندگان درمان رایج را دریافت‌کردند. پیامد اولیه شامل تغییرات در علائم تنفسی از جمله اشباع اکسیژن (SpO2) و تعداد تنفس (RR) بود. پیامد ثانویه شامل طول مدت بستری مرتبط با کووید-۱۹ و عوارض جانبی جدی مانند پذیرش در بخش مراقبت‌های ویژه، لوله‌گذاری یا مرگ، تا روز ۳۰ بود. همچنین، بهبود وضعیت سرفه، تنگی نفس، نیاز به اکسیژن، بی‌اشتهایی، سردرد، ضعف، گلودرد، و میالژی مورد ارزیابی قرار‌گرفت.

خلاصه نتایج:

۴۲ بیمار در گروه ACUG, چهل و چهار بیمار در گروه CUPG و ۴۲ بیمار در گروه CTRG را به‌اتمام‌رساندند. پس‌از ۳‌روز، SpO2 و RR به‌طور قابل توجهی در گروه‌های CUPG و ACUG در مقایسه با گروه CTRG بهبود‌یافتند (اندازه اثر به‌ترتیب 8.49 (6.4 تا 10.57) و 8.51 (6.67 تا 10.34) p<0.001 بود). در مقایسه با CTRG، بیماران در گروه‌های CUPG و ACUG سریع‌تر بهبود‌یافتند تفاوت میانگین: به‌ترتیب 6.58 (4.8 تا 8.35) و 9.16 (7.16 تا 11.15)}. به‌جز دو بیمار در گروه ACUG که در ICU بستری‌شدند، هیچ‌یک‌از بیماران در ACUG یا CUPG نیاز به ICU یا لوله‌گذاری نداشتند (p<0.001). بهبود علائم بالینی مرتبط با کووید-۱۹ در گروه‌های CUPG و ACUG در مقایسه با گروه CTRG از جهت آماری معنادار بود (p<0.01).

نتیجه‌گیری:

بادکش و طب سوزنی نویدبخش درمان‌های ایمن و مؤثر در مدیریت کووید-۱۹ هستند.

 

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما