کووید 19: فرآورده های طبیعی و طب سنتی؛ تهدید یا فرصت

  • 27 مرداد 1401
  • (469 مشاهده)

?COVID 19: Natural Products and Traditional Medicines; Opportunity or Threat

نویسندگان: Arman Zargaran, Mehrdad Karimi, Hossein Rezaeizadeh
منبع: مجله Traditional and Integrative Medicine (Scopus)
سال انتشار : 2021

چکیده مقاله

روش انجام:

این مقاله از نوع نامه به سردبیر می‌باشد.

خلاصه نتایج:

بر اساس تجارب چینی‌ها، ادعا‌می‌شود که ادغام طب سنتی چینی (TCM) با درمان‌ها و مراقبت‌های مرسوم می‌تواند برای درمان و مدیریت بیماران مبتلا به کووید-19 مفید باشد. ازسوی‌دیگر، در برخی‌از نقاط جهان، به‌ویژه در خاورمیانه، برخی شارلاتان‌ها که هیچ شناختی از طب ندارند، سعی‌می‌کنند با عناوینی مانند طب سنتی، از اعتقادات مردم به طب سنتی و حتی دین سوء‌استفاده‌کنند. طب اسلامی، طب نبوی و غیره با امتناع از دستورات متعارف و در نتیجه فروش محصولات غیرقانونی خود به مردم، گردش مالی زیادی به‌دست‌می‌آورند. این رویکرد غیرعلمی باعث‌شده‌است که بخش بزرگی از جامعه پزشکی در مقابل هرگونه داروی سنتی و فرآورده‌های طبیعی مراقب‌باشند. اکنون این سؤالات مطرح‌می‌شود: کدام دیدگاه صحیح است؟ آیا می‌توانیم از محصولات طبیعی یا دستورالعمل‌های طب سنتی برای مبارزه با کووید-19 استفاده‌کنیم یا خیر؟ فرصت است یا تهدید؟ در پاسخ به این سوالات باید توجه‌داشت که هر‌گونه گیاه دارویی و دستکاری می‌تواند بر بدن تأثیر بگذارد. گیاهان دارویی حاوی مواد فعال هستند. همچنین، بسیاری از سیستم‌های سنتی پزشکی عمیقاً ریشه در تاریخ دارند و توسط تجربیات نسل‌به‌نسل بشر و همچنین نظریه‌های فلسفی خودشان پشتیبانی‌می‌شوند. بنابراین، می‌توان فرضیه‌های بسیاری در مورد کاربرد آنها بیان‌کرد. اما، آنها باید توسط تحقیقات فعلی حمایت‌شوند. آنها می‌توانند نقش مهمی در پیشگیری، مدیریت یا درمان و مراقبت‌های پس‌از درمان بیماران COVID-19 ایفا‌کنند. همچنین تجربیات موفقی در مورد مدیریت سارس و مرس با محصولات طبیعی وجود‌دارد. شواهد فعالیت‌های ضد‌ویروسی و تقویت‌کننده سیستم ایمنی برای برخی‌از گیاهان دارویی-درمانی را نشان‌می‌دهد که آنها را کاندیدهای بالقوه‌ای برای درمان COVID-19 می‌کند. همچنین، نتایج یک مطالعه داکینگ تمایل احتمالی برخی‌از ترکیبات طبیعی مشتق از گیاه را به پروتئین‌های COVID-19 نشان‌داده‌است و تحقیقات اکنون توسط آزمایش‌های بالینی دنبال‌می‌شود.

نتیجه‌گیری:

ادغام محصولات طبیعی تأیید‌شده و روش‌های سنتی با درمان‌های مرسوم می‌تواند بهترین خدمات را به بیماران ارائه‌دهد. بنابراین به‌نظر‌می‌رسد بهترین راه برای استفاده‌از داروهای سنتی و فرآورده‌های طبیعی، فرضیه انگاشتن آنها و ارزیابی کارآیی آنها بدون هیچ‌گونه تعصب، جانبداری و مراقبت باشد. همچنین ادغام روش‌های پذیرفته‌شده طب سنتی و فرآورده‌های طبیعی با روش‌های درمانی و روش‌های مرسوم که از آن به‌عنوان طب تلفیقی یاد‌می‌شود، بهترین راه برای استفاده‌از همه فرصت‌ها برای کمک‌به بهبود بیماران از کووید-19 است.

 

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط