مدیریت بیماری COVID-19 از دیدگاه طب سنتی ایرانی

  • 14 مهر 1401
  • (491 مشاهده)

COVID-19 disease management from the perspective of Traditional Persian Medicine

نویسندگان: مریم منفرد، مهدیه افتخاری، عایشه عنایتی، مریم ثابتی، محمدحسن امینی
منبع: مجله طب سنتی اسلام و ایران (دوره ۱۱، شماره ۱)
سال انتشار : 1399

چکیده مقاله

روش انجام:

در این مطالعۀ مروری، ابتدا تعریف این بیماری و سپس راهکارهای پیشگیرانه و درمانی براساس طب ایرانی استخراج و به‌‌صورت کاربردی ارائه‌شد. مقالات موجود در مورد پاتوفیزیولوژی ثابت‌شده سپس شواهدی از پژوهش‌های جدید در تأیید فیزیوپاتولوژی عنوان‌شده آورده‌شد. در آخر، برای گیاهان پیشنهادی در این مقاله در موارد اثرات ضدویروسی، آنتی‌اکسیدان و ترمیم‌کنندگی و سایر اثرات بیولوژیک مرتبط با این بیماری مستندات علمی ارائه‌شد.

خلاصه نتایج:

ویروس کرونا در ابتدا با ورود به سلول‌های مجاری تنفسی فوقانی و سپس تحتانی ریه، ایجاد سوءمزاج گرم و خشک می‌کند که این سوءمزاج آغازگر اتفاقات متعددی در اعضای مختلف بدن به‏‌خصوص قلب، مغز و کبد می‌شود که اکثراً از پیامدهای آن است و کمتر به‌علت تکثیر و حضور ویروس در این اعضا است. مقابله با بیماری کرونا از دیدگاه طب سنتی در پنج سطح قابل‌بررسی و انجام است که شامل یک سطح پیشگیری و چهار سطح درمان است.

نتیجه‌گیری:

مهمترین بخش پیشگیری در بیماری هوای وبایی از دیدگاه طب ایرانی، تدابیر به‌کار‌برده‌شده در ستة ضروریه است. همچنین اقدامات درمانی در این بیماری باید با‌توجه‌به مراحل مختلف بیماریهای حاد و با در‌نظر‌گرفتن شرایط بیمار و اعضای درگیر به‌ویژه ریه و قلب انجام‌شود. درمانگر باید بر‌اساس اصول درمانی شامل تدبیر و تغذیه، تجویز دارو، اعمال یداوی و درمان روحانی اقدام به درمان کند.

 

لینک مقاله

نظرات شما