مطالعه مقطعی طب ایرانی و همه‌ گیری کووید19 در ایران: شایعات و توصیه‌ ها

  • 07 مهر 1401
  • (802 مشاهده)
کوید در ایران

A cross-sectional study of Persian medicine and the COVID-19 pandemic in Iran: Rumors and recommendations

نویسندگان: Hossein MolaviVardanjania,  SeyedTaghi Heydaria, Behzad Dowranb, Mehdi Pasalarc
منبع: مجله Integrative Medicine Research  (ISI, Scopus, PubMed, Embase, DOAJ)
سال انتشار : ۲۰۲۰

در یک مطالعه مقطعی که در اسفند ۱۳۹۹ (در زمان همه‌گیری کووید-۱۹) در جنوب ایران انجام‌شد، شرکت‌کنندگان واجد شرایط، به‌طور تصادفی انتخاب‌شدند. شرکت‌کنندگان، یک پرسشنامه آنلاین ۲۹ موردی را تکمیل‌کردند که جنبه‌های مختلف شایعات و توصیه‌های مربوط به PM مرتبط با همه‌گیری COVID-19 را ارزیابی‌می‌کرد.

خلاصه نتایج:

در مجموع ۵۲۳ شرکت‌کننده در نظرسنجی شرکت‌کردند. میانگین نمره ترس ۶۵.۲/۱۰۰ بود. تقریباً ۹۹٪ از جمعیت مورد مطالعه، حداقل یکی‌از شایعات/توصیه‌های طب ایرانی مربوط به COVID-19 را شنیده‌بودند. میانگین نمرات مخالفت با شایعات و توصیه‌های مرتبط با PM به ترتیب ۱۶.۴/۵۰ و ۱۸.۴/۳۵ بود. نمره ترس و میزان مخالفت با شایعات، ارتباط معنی‌داری داشت (P=۰.۰۲۴).

نتیجه‌گیری:

استفاده از PM ممکن است در مدیریت همه‌گیری COVID-19 مفید باشد، مشروط‌براینکه انقلابی در اشتراک‌گذاری داده‌ها رخ‌دهد. برای کمک به غلبه بر معضل فعلی، باید رویکردهای مختلفی در مدیریت روش‌های طب سنتی، مانند: PM در هنگام شیوع بیماری، درنظرگرفته‌شود.

دریافت مقاله

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط