یک مطالعه کیفی در مورد انگ (استیگما) مرتبط با COVID-19

  • 10 آذر 1401
  • (570 مشاهده)

A Qualitative Study on Stigmatization Associated With COVID-19

نویسندگان: Ahmad KalatehSadati, MohammadMahdi Parvizi, Sedighe Forouhari, SeyedAli Hosseini, MohammadHossein BahmanzadeganJahromi, Mohammad Jafferany
منبع: مجله Primary Care Companion for CNS Disorders (Scopus)
سال انتشار : 2022

چکیده مقاله

روش انجام:

این مطالعه کیفی از شهریور تا آذر 1399 در استان‌های فارس، خراسان رضوی و یزد انجام‌شد. نمونه‌گیری به‌روش اسنوبال (گلوله برفی) انجام‌شد. بر‌اساس معیارهای اشباع داده‌ها، 24 بزرگسال بالای 18 سال که مبتلا‌به کووید-19 تشخیص‌داده‌شده‌بودند، انتخاب‌شدند. مصاحبه‌های تلفنی نیمه‌ساختاریافته با هر بیمار انجام‌شد. داده‌ها با استفاده‌از روش تحلیل محتوای مرسوم تجزیه و تحلیل شدند.

خلاصه نتایج:

نتایج نشان‌داد که شرکت‌کنندگان در طول بیماری خود با کووید-19 دوره سخت و مضطربی را تجربه‌کردند که طرد و بیگانگی از طرف بستگان درجه یک، آنها را غافلگیر‌کرد. 3 موضوع اصلی استخراج‌شده از این مطالعه (1) ترس و طرد، (2) تبعیض و (3) تنهایی بود. این تجربیات نگرش شرکت‌کنندگان را نسبت‌به زندگی و خود تغییر‌داد.

نتیجه‌گیری:

نتایج نشان‌دهنده اهمیت آگاهی از انگ اجتماعی در بین بیماران است و اینکه پزشکان مراقبت‌های اولیه نقش مهمی در پرداختن‌ به این موضوع، به‌ویژه درطول همه‌گیری‌ها دارند. برگزاری جلسات مشاوره روانشناسی برای مبتلایان توصیه‌می‌شود و همچنین آموزش‌ها باید درخصوص درمان مناسب بیماران مبتلا‌به کووید-19 به مردم ارائه‌شود. انجام مطالعات کمی در این زمینه به‌شدت توصیه‌می‌شود.
 

لینک مقاله

نظرات شما
مطالب مرتبط