سحری‌ خوردن لازم است!

  • 08 فروردین 1402
  • (658 مشاهده)
لزوم سحری

خوردن و آشامیدن قوانینی دارد؛ رعایت این قوانین در ماه رمضان مهم‌ است. اگر در ماه رمضان به قوانین سبک زندگی توجه بیشتری بکنیم، رمضان خوبی را پشت‌سر خواهیم‌گذاشت. سحری‌خوردن در ماه رمضان ضروری است و نباید بدون سحری روزه‌گرفت. و اما قانون خوب سحری‌خوردن را در فیلم ببینید...

نظرات شما