آشنایی با انواع نزله در طب ایرانی

  • 02 فروردین 1402
  • (607 مشاهده)
انواع نزله
نزله بیماری خیلی مهمی است، ام‌الامراض است. نزله‌ها دو نوع هستند: نزله گرم و نزله سرد. اما فرق‌شان چیست؟
ابتدا باید سبب و نوع نزله را درست بشناسیم و بعد درمان‌کنیم.
لطفا از خوددرمانی پرهیزکنید و اگر با نسخه‌ای خوب‌شدید، آن نسخه را به دیگران توصیه‌نکنید و حتما به پزشک متخصص طب ایرانی مراجعه‌کنید.
نظرات شما