چه شیری بخوریم؟ 

چه شیری بخوریم؟ 

نزدیک‌ترین شیر به شیر انسان، از نظر ترکیب، شیر الاغ است ولی حکمای طب ایرانی، ما را از مصرف آن، به‌ویژه در کودکان، پرهیزداده‌اند؛

مقایسه مصرف شیر از نگاه طب سنتی ایرانی و تغذیه نوین

مقایسه مصرف شیر از نگاه طب سنتی ایرانی و تغذیه نوین

شیر، نوشیدنی محبوبی در سراسر دنیاست و بسیاری از متخصصان تغذیه نیز مصرف آن را بسیار ضروری می‌دانند.

داستان شیر و اُمگا از دیدگاه طب سنتی ایرانی

داستان شیر و اُمگا از دیدگاه طب سنتی ایرانی

چندین‌سال پیش، در بررسی پنیرهای تولیدی در کشورهای دانمارک و آلمان، مشخص‌شد که میزان امگا6 این پنیرها (که موجب فرآیند التهابی در عروق کرونر و انسداد عروق می‌شود) بسیارزیاد است که درنهایت منجربه توصیه به کاهش و حتی قطع مصرف لبنیات شد.