از نظر قانونی دخالت در امور پزشکی چه مجازاتی دارد؟

  • 27 آبان 1400
  • (743 مشاهده)

دکتر ذبیح الله واحدی، مدیر حقوقی و مشاور رییس سازمان نظام‌پزشکی در برنامه کشیک‌ سلامت در تاریخ 25 آبان سال 1400 درباره این‌که "دخالت در امور پزشکی چه مجازاتی دارد؟" پاسخ می‌دهد.