درباره مزاج بلغم چه میدانید؟

درباره مزاج بلغم چه میدانید؟

در این مطلب به‌طور‌خلاصه به بررسی برخی خصوصیات ظاهری و روحیات افراد با مزاج بلغم (سرد و تر) می‌پردازیم:

تعریف مزاج از دیدگاه طب سنتی ایرانی

تعریف مزاج از دیدگاه طب سنتی ایرانی

مزاج‌های مختلف از آمیختگی نسبت‌های مختلفی از چهار رکن یا عنصر بنیادین جهان هستی: یعنی «آتش، هوا، آب و خاک عنصری» که واجد چهار کیفیت‌ گرمی، سردی، خشکی و تری هستند، به‌وجود می‌آیند.