مزاج شناسی داستان و قصه و شعر! ویدیوکست دکتر ناصر رضایی‌‌پور و دکتر مهرداد کریمی

  • 05 فروردین 1401
  • (1001 مشاهده)
گفتگوی دکتر ناصر رضایی‌‌پور و دکتر مهرداد کریمی درباره مزاج نویسندگان و شاعران: همه موجودات هستی مزاج دارند؛ ویژگی های فردی مخصوص خودشان را دارند: جسمی و روحی...