پزشکی یا تردستی؟

  • 24 خرداد 1402
  • (776 مشاهده)

یکی‌از مسائل مهم در پزشکی، تشخیص است، یعنی اینکه ما می‌خواهیم با چه روش تشخیصی، یک بیماری را کشف و پیدا کنیم.

 
در روش‌های مختلف طب مکمل و سنتی، مانند عنبیه‌شناسی، نبض‌گرفتن، دیدن زبان و... پرسش این است‌ که آیا یک‌نفر می‌تواند عنبیه من را ببیند و به همه بیماری‌های من پی‌ببرد و برایشان درمان بگذارد؟ آیا یک‌نفر می‌تواند فقط با دیدن زبان من، پی به همه‌چیز ببرد؟ آیا با گرفتن نبض، ممکن است که فرد بتواند همه مشکلات من را تشخیص‌بدهد و برای آن درمان هم بگذارد؟ این ویدئو را حتماً ببینید.
نظرات شما