تقویت ایمنی کودکان با پرهیزهای بهاری به روش طب سنتی ایرانی

تقویت ایمنی کودکان با پرهیزهای بهاری به روش طب سنتی ایرانی

با رعایت برخی اصول ساده زندگی و تغذیه سالم، می‌توان با تقویت سیستم ایمنی کودکان، از ابتلای آنها به بیماری‌های فصلی پیشگیری‌کرد.

محدودیت کودکان در مصرف داروهای گیاهی سنتی

محدودیت کودکان در مصرف داروهای گیاهی سنتی

مناسب‌نبودن گیاه برای کودک، میزان مصرف نادرست، یا بی‌کیفیت و نامرغوب بودن گیاه یا فرآورده، موجب عوارض جدی در کودکان می‌شود.