درست کردن رنگ موی طبیعی و بی‌ ضرر به روش طب سنتی (ایرانی)

درست کردن رنگ موی طبیعی و بی‌ ضرر به روش طب سنتی (ایرانی)

یکی از شایع‌ترین امور ساده و پیش‌پاافتاده ولی بسیار تهدیدکننده سلامتی در بانوان، رنگ‌کردن موهاست.