درباره پیام تندرستی

شیخ‌الرئیس پورسینا در کتاب قانون، و دیگر حکمای خردمند طب ایرانی در آثار طبی خود، وظیفه‌ اصلی پزشک را حفظ تندرستی انسان دانسته و در گام بعد، به درمان پرداخته‌اند. آنچه طب ایرانی را از دیگر شاخه‌های درمان، متمایزمی‌کند، توجه به اصلاح سبک زندگی، تشخیص علل اصلی بیماری‌ها و ریشه‌های روحی و روانی آنهاست که سبب بروز بیماری‌های جسم و جان می‌شود. به همین‌سبب، طبیب را به معنای حکیم، درمان‌گر و طبیعت‌شناس آورده‌اند که برای رسیدن به هدف غایی، که همانا صحتِ جان بیماران است، باید به حُسن خلق، محبت، عدالت و دیانت، متصف باشد.
دکتر ناصر رضایی‌پور، متولد ۱۳۵۸، دانش‌آموخته پزشکی عمومی و دکترای تخصصی طب ایرانی از دانشگاه شاهد، از جمله درمان‌گران حاذق طب ایرانی است که سال‌هاست در کنار درمان‌گری، در راه ترویج فرهنگ سلامت و تغییر سبک زندگی هم‌وطنان، گام‌برمی‌دارد و سعی در گسترش آموزش‌های کاربردی درجهت نگاه‌داشت تندرستی و پیشگیری از بیماری‌ها دارد.
وب‌گاه پیام تندرستی، مفتخر است که در راه آگاهی‌بخشی به شما در مسیر دستیابی به شادکامی و تندرستی، از راهنمایی و نظارت دکتر ناصر رضایی‌پور بهره‌مند است تا در مسیر سلامتی، همراه نگاه سبز و درخشان‌تان باشد.